4 סוגים שונים של סגנונות כתיבה

סוגי סגנונות כתיבההסגנון האישי של כותב תוכן משקף את אישיותו, את קולו הייחודי, ואת השיטה שלו להתקרב לקהל ולקוראים.

אך כל פיסת תוכן נכתבת לשם מטרה מסוימת. כותבי תוכן רוצים, למשל, להסביר איך משהו עובד, או לשכנע אנשים להסכים עם נקודת המבט שלהם.

אמנם קיימים סגנונות כתיבה רבים, כפי שקיימים כותבי תוכן רבים, אך יש רק ארבעה מטרות כלליות שמובילות כותבים לכתוב תוכן, ואלו ידועים כארבעה סגנונות, או סוגים, של כתיבה. הכרת סגנונות הכתיבה השונים והשימושים שלהם, היא חלק מערכת הכלים של כל כותב תוכן.

סגנון כתיבה שמסביר

המטרה העיקרית של כתיבה הסברתית היא להסביר. זהו סגנון כתיבה מונחה-נושא, שבו הכותב מתמקד בסיפור על נושא מסוים מבלי להשמיע את דעתו האישית. סוגי מאמרים אלו מספקים עובדות ונתונים רלוונטיים, אך אינם כוללים דעות אישיות.

זהו אחד מסוגי הכתיבה הנפוצים ביותר, אותם ניתן לראות בספרי לימוד ובמאמרי 'כיצד לבצע'. כותב התוכן רק מציג נושא נתון, כגון איך לעשות משהו.

סגנון כתיבה תיאורי

המטרה העיקרית של כתיבה תיאורית היא לתאר. זהו סגנון כתיבה המתמקד בתיאור דמות, אירוע או מקום, בפירוט רב. התוכן יכול להיות פיוטי כשהכותב משקיע בתיאורים פרטניים ביותר.

נקודות מפתח לכתיבה תיאורית: היא צריכה להיות פיוטית; לתאר מקומות, אנשים, אירועים, מצבים או מיקומים באופן מפורט ביותר; הכותב מדמיין את מה שהוא רואה, שומע, טועם, מריח ומרגיש.  שימוש בכתיבה תיאורית מתאים לכתיבת שירה; יומן; כתיבה טבעית; או קטעים תיאוריים בדיוניים.

כתיבה משכנעת

המטרה העיקרית של כתיבה משכנעת היא לשכנע. בניגוד לכתיבה הסברתית, כתיבה משכנעת מכילה את הדעות האישיות של כותב התוכן. כדי לשכנע אחרים להסכים עם נקודת המבט האישית של הכותב, כתיבה משכנעת מכילה צידוקים וסיבות. היא משמשת לכתיבת פרסומות, מאמרי שיווק, או כתבות עיתונאיות.

נקודות המפתח לכתיבה משכנעת הן שימוש בנימוקים, טיעונים והצדקות; נקיטת עמדה אישית של כותב התוכן, המבקש את הקוראים להסכים עם נקודת המבט שלו; הכותב קורא לקוראים לנקוט בפעולה. השימוש בסגנון כתיבה משכנעת מתאים לכתיבה עיתונאית; תוכן פרסומי; או מאמרי ביקורת.

שימוש בנרטיב

המטרה העיקרית של כתיבת נרטיב היא לספר סיפור. הכותב מייצר דמויות שונות ומספר לכם מה קורה להן, לעתים מנקודת המבט של אחת הדמויות. רומנים, סיפורים קצרים, שירה וביוגרפיות, שייכים לסגנון כתיבת נרטיב. בסגנון זה, הכותב הנרטיבי פשוט עונה על השאלה: "מה היה קורה אילו?"

נקודות המפתח לכתיבת נרטיב היא לספר סיפור או לתאר אירוע; להשתמש בדיאלוגים; לפתח התחלה ברורה והגיונית, ליצור תפנית בעלילה וסיום מעניין; לכתוב על מצבים או פעולות, ומשברים הנפתרים בסופו של דבר.

אלו הם ארבעת הסוגים השונים של כתיבה. קיימים סוגים רבים אחרים שיכולים להשתייך לכל אחת מקטגוריות אלו, וכותבי תוכן חייבים להכיר את כל הסגנונות כדי לזהות את מטרות הכתיבה שלהם ולוודא שהקהל ירצה להמשיך לקרוא.